Có 1 kết quả:

liǎn pí hòu

1/1

liǎn pí hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

brazen