Có 1 kết quả:

sāo qì

1/1

sāo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foul smell
(2) stench
(3) smell of urine