Có 1 kết quả:

sāo qì ㄙㄠ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) foul smell
(2) stench
(3) smell of urine