Có 1 kết quả:

sāo xīng

1/1

sāo xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stench
(2) stink