Có 3 kết quả:

ㄗㄚzān ㄗㄢzāng ㄗㄤ
Âm Pinyin: ㄗㄚ, zān ㄗㄢ, zāng ㄗㄤ
Tổng nét: 23
Bộ: ròu 肉 (+19 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ一一ノ一丨一ノフノ一丨一ノフ丨フ一一一ノ丶
Thương Hiệt: BHUC (月竹山金)
Unicode: U+81E2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: châm, trâm
Âm Nôm: toản
Âm Quảng Đông: zim1

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 38

1/3

ㄗㄚ

phồn thể

Từ điển phổ thông

bẩn thỉu

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Yên trâm” 腌臢: xem “yêm” 腌.

Từ điển Trần Văn Chánh

Bẩn: 腌臢 Bẩn thỉu.

Từ điển Trung-Anh

see 腌臢|腌臜[a1 za1]

Từ ghép 1

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Yên trâm” 腌臢: xem “yêm” 腌.

zāng ㄗㄤ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Yên trâm” 腌臢: xem “yêm” 腌.