Có 1 kết quả:

chén qiè

1/1

chén qiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) I, your servant (self-appellation of a lower-rank female)
(2) (archaic) male and female slaves
(3) subjects (of a ruler)

Một số bài thơ có sử dụng