Có 1 kết quả:

chén mín

1/1

chén mín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subject (of a kingdom, ruler etc)

Một số bài thơ có sử dụng