Có 1 kết quả:

chén lǔ

1/1

chén lǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slave