Có 1 kết quả:

chén lǔ

1/1

chén lǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

slave

Một số bài thơ có sử dụng