Có 1 kết quả:

Lín yǐng

1/1

Lín yǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lingying county in Luohe 漯河[Luo4 he2], Henan