Có 1 kết quả:

zì zhuàn

1/1

zì zhuàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự truyện

Từ điển Trung-Anh

autobiography

Một số bài thơ có sử dụng