Có 1 kết quả:

zì wěn ㄗˋ ㄨㄣˇ

1/1

zì wěn ㄗˋ ㄨㄣˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to commit suicide by cutting one's own throat