Có 1 kết quả:

zì dòng fú tī

1/1

Từ điển Trung-Anh

escalator