Có 1 kết quả:

zì dòng dǎng

1/1

zì dòng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) automatic transmission
(2) auto gear shift