Có 1 kết quả:

zì dòng lóu tī

1/1

Từ điển Trung-Anh

escalator