Có 1 kết quả:

zì xiè chē

1/1

zì xiè chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dump truck