Có 1 kết quả:

zì qǔ qí jiù

1/1

zì qǔ qí jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have only oneself to blame (idiom)
(2) to bring trouble through one's own actions