Có 1 kết quả:

zì liàn

1/1

zì liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

narcissism