Có 1 kết quả:

zì wǒ pī píng

1/1

Từ điển Trung-Anh

self-criticism