Có 1 kết quả:

zì zhǎo kǔ chī ㄗˋ ㄓㄠˇ ㄎㄨˇ ㄔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bring trouble on oneself