Có 1 kết quả:

zì zhǎo kǔ chī

1/1

zì zhǎo kǔ chī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bring trouble on oneself