Có 1 kết quả:

zì kuàng

1/1

zì kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compare oneself
(2) to view oneself as