Có 1 kết quả:

Zì liú jǐng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ziliujing district of Zigong city 自貢市|自贡市[Zi4 gong4 shi4], Sichuan