Có 1 kết quả:

zì rán shù

1/1

zì rán shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

natural number