Có 1 kết quả:

zì rán zāi hài

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural disaster