Có 1 kết quả:

zì rán xiàn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural phenomenon