Có 1 kết quả:

zì rán xiàn xiàng ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural phenomenon