Có 1 kết quả:

zì rán zī yuán ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural resource