Có 1 kết quả:

zì rán xuǎn zé ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural selection