Có 1 kết quả:

zì rán ㄗˋ ㄖㄢˊ

1/1

zì rán ㄗˋ ㄖㄢˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spontaneous combustion