Có 1 kết quả:

zì rán

1/1

zì rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spontaneous combustion