Có 1 kết quả:

zì huà xiàng

1/1

zì huà xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

self-portrait