Có 1 kết quả:

zì huà xiàng

1/1

zì huà xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

self-portrait