Có 1 kết quả:

zì fā duì chèn pò quē

1/1

Từ điển Trung-Anh

spontaneous symmetry breaking (physics)