Có 1 kết quả:

zì sī zì lì

1/1

zì sī zì lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everything for self and selfish profit (idiom); with no regard for others
(2) selfish
(3) mercenary