Có 1 kết quả:

zì tǎo kǔ chī ㄗˋ ㄊㄠˇ ㄎㄨˇ ㄔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to ask for trouble (idiom)
(2) to make a rod for one's own back