Có 1 kết quả:

Zì gòng ㄗˋ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zigong prefecture level city in Sichuan