Có 1 kết quả:

zì zhuàn

1/1

zì zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotation