Có 1 kết quả:

niè tái

1/1

niè tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

provincial judge (in imperial China)