Có 1 kết quả:

niè tái ㄋㄧㄝˋ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

provincial judge (in imperial China)