Có 1 kết quả:

chòu qì

1/1

chòu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stench