Có 1 kết quả:

chòu qì xūn tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

overwhelming stench (idiom)