Có 1 kết quả:

chòu pí náng

1/1

chòu pí náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

this mortal flesh

Một số bài thơ có sử dụng