Có 1 kết quả:

chòu chóng

1/1

chòu chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bedbug (Cimex lectularius)
(2) tick