Có 1 kết quả:

Tái běi

1/1

Tái běi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Taibei or Taipei, capital of Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng