Có 1 kết quả:

Tái běi shì

1/1

Tái běi shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Taibei or Taipei, capital of Taiwan