Có 1 kết quả:

Tái běi xiàn

1/1

Tái běi xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Taipei county in north Taiwan (now renamed 新北市[Xin1 bei3 shi4])