Có 1 kết quả:

Tái wān huáng shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow tit (Machlolophus holsti)