Có 1 kết quả:

yǎo tāng

1/1

yǎo tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ladle out soup