Có 1 kết quả:

yǎo tāng

1/1

yǎo tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to ladle out soup