Có 1 kết quả:

xīng kǎi cì páng pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Acanthorhodeus chankaensis (small carp)