Có 1 kết quả:

xìng xǔ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

perhaps