Có 1 kết quả:

Xīng bīn qū

1/1

Xīng bīn qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xingbin district of Laibin city 來賓市|来宾市[Lai2 bin1 shi4], Guangxi